0989 277 400
Viêm âm đạo do Trichomonas – Triệu chứng, nguyên nhân và điều trị