0989 277 400
Viêm cổ tử cung và viêm lộ tuyến cổ tử cung có phải là cùng một bệnh?